Abdijkerk,  Burgemeester Seinenstraat 42, Aduard

De monumentale Abdijkerk is een uniek overblijfsel van het voormalige Cisterciënzer klooster, waarvan de bouw werd voltooid in 1297.  Het gebouw dat momenteel in gebruik is als Nederlands-hervormde kerk, heeft in het klooster dienst gedaan als ziekenzaal voor de monniken. De abdij van Aduard was in de middeleeuwen een rijk, machtig en in de verre omtrek geroemd bolwerk. De abdij heeft een duidelijk stempel gedrukt op het omliggende gebied door het bezit van zeer uitgestrekte landerijen. In 1594 werd het Aduarder klooster opgeheven, nadat het in 1580 al grondig verwoest was. Alle “kloostermoppen” (grote handmatig gebakken stenen) uit de abdijmuren zijn over een heel groot gebied verspreid geraakt. De kerk bezit onder andere een preekstoel uit 1723, een koorafsluiting uit de 18-de eeuw, een vloer van middeleeuwse tegels en een klok uit 1554.

Er worden gratis rondleidingen in de Abdijkerk verzorgd door vrijwilligers van het Kloostermuseum

Locatie via Googlemaps

Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier 2023 

Aduard Steentil