Allersmaborg, Allersmaweg 64, Ezinge

De Allersmaborg is een borg ten noord-oosten van Ezinge. De borg stamt uit de 15-de eeuw en ligt binnen een ruime gracht (met ophaalbrug) en met houtsingels. Het huis heeft drie vleugels. De zuidvleugel is het oudste gedeelte van de borg en heeft een kelder. De noordvleugel stamt uit de 16-de eeuw, terwijl de oostvleugel uit 1720 stamt, waarop in 1817 een tweede verdieping is geplaatst. De borg heeft verder een duiventil uit de 18-de eeuw. De borg werd nog tot 2004 bewoond.

De huidige eigenaar, Stichting Groninger Borgen, heeft de borg in beheer gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hier heeft men het plan opgevat de borg op te knappen en er een ontmoetingscentrum voor oud-studenten van te maken.

Allersmaborg Ezinge