Kerk Oostum, Oostumerweg 15, Garnwerd

Het rechtgesloten kerkje staat op een hoge wierde en stamt voor het grootste deel uit de 13-de eeuw. De smalle westtravee en de dwarsstaande toren zijn in de 14-de eeuw gebouwd, terwijl het zadeldak van de toren uit de 16-de eeuw dateert. De bijzondere luidklok is aangekocht voor 100 carolie guldens van de kerk van Feerwerd. Deze klok is gegoten door Henrik Kokenbacker en versierd met afbeeldingen van de zeven apostelen, Jezus aan het kruis en verschillende bijbelse taferelen. Door het gebruik van verschillend gekleurde dakpannen (zogenaamde monniken en nonnen) zijn op het dak patronen zichtbaar in de vorm van een Grieks kruis of een Christusmonogram.

Ook open op zondag van 11- 17 uur

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

 Meer informatie

Locatie via googlemaps

Overzichtskaart 

 

Kerk Oostum Garnwerd