Kerk, Hoofdstraat 162, Lettelbert

Het kerkje stamt vermoedelijk uit het begin van de 13-de eeuw. Het is gefundeerd op veldkeien. Het was een eenvoudig zaalkerkje dat eerst recht gesloten was, maar rond 1500 de huidige veelzijdige koorsluiting kreeg. In westelijke richting is de kerk waarschijnlijk langer geweest.
De huidige westgevel en eenvoudige dakruiter zijn 19-de eeuws. De ingang heeft een spitsboog met een motief dat waarschijnlijk een stralende zon voorstelt.
Preekstoel en herenbanken dateren uit de 17-de eeuw.
De kerk is in 1985 gerestaureerd en heeft toen de fraaie kleurstelling gekregen, die gebaseerd is op ontdekkingen tijdens de restauratiewerkzaamheden.

De kerk is in gebruik als atelier en lesruimte voor het schilderen en tentoonstellen van iconen.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

.

 

Kerk Lettelbert