Kerk, Heirweg 1/b, Visvliet

De Gangulfuskerk te Visvliet is gebouwd rond 1427. Er is echter niet veel bewaard gebleven, dat herinnerd aan deze tijd en de laat-gotische stijl. Rond 1700 werden bijvoorbeeld de meeste spitsbogen omgevormd tot rondbogen. De toren werd vervangen door een dakruiter (een klein daktorentje). De klok in deze dakruiter is in 1630 gegoten door Hans Falck. De windvaan heeft de vorm van een vis, een verwijzing naar de naam van het dorp. Die vis vinden we terug in het interieur op de preekstoel uit 1714: een visje in de vliet. Het koor wordt gevuld door zes herenbanken uit de 17-de eeuw. Het orgel, gebouwd door Petrus van Oeckelen uit Groningen, werd in 1869 geschonken aan de plaatselijke bevolking door R.L. Terpstra.
Het gebouw doet niet langer dienst als kerk. De kerk wordt momenteel gebruikt als locatie voor feesten, trouwerijen en concerten. Af en toe vinden er orgelconcerten plaats. Het is verder de oefenplek van de plaatselijke toneelvereniging. Tenslotte is in de consistorie de bibliotheek van Visvliet gevestigd.
Over de restauratie van de kerk (1979-1980) en de activiteiten in de kerk sinds die tijd liggen mappen ter inzage. Ook over de 150 jaar oude poldermolen De Hilmahuister is er een informatiemap.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Tussen 12.00 en 16.00 uur is er iemand aanwezig in de kerk. Buiten deze tijden kunt u een sleutel afhalen bij een adres in de buurt.

Meer info over de kerk

Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier 

Locatie

 

Kerk Visvliet