Waterwolf

Open Monumentendag

De Stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier organiseert jaarlijks op de tweede zaterdag van september een evenement, waarbij tal van monumentale gebouwen in de gemeente open staan voor bezichtiging. Het betreft grotendeels Rijksmonumenten, maar er zijn ook enkele gemeentelijke monumenten bij en een aantal gebouwen met een specifieke functie (oude ambachten, musea, etc.). Ook karakteristieke bouwwerken als sluizen, gemalen en bruggen worden onder de aandacht gebracht.
Indien mogelijk wordt aangehaakt bij het thema dat jaarlijks door de landelijke organisatie van Open Monumentendag wordt vastgesteld. Eigenaren of beheerders van monumenten worden uitgenodigd activiteiten te organiseren die daarop aansluiten.

Thema-bijeenkomst

Ongeveer anderhalve week voor Open Monumentendag organiseert de stichting een Thema-avond voor de monumentenbezitters en andere belangstellenden. Doel daarvan is achtergrondinformatie te geven over het landelijke thema of een ander aspect van beheer en behoud, architectuur, onderzoek, educatie en dergelijke. Meestal wordt hiervoor een lezing georganiseerd. Maar daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om organisatie, eigenaren en belangstellenden met elkaar in contact te brengen om elkaar beter te leren kennen en om ideeën uit te wisselen.

Steunpilaar

Om de komende Open Monumentendag in de belangstelling van het publiek te brengen wordt de pers uitgenodigd voor een startmoment, waarbij veelal de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Westerkwartier aanwezig is. Daar wordt niet alleen de komende activiteit toegelicht, maar wordt ook de ‘Steunpilaar’ uitgereikt.
De voormalige Stichting Open Monumentendag Zuidhorn is begonnen met het toekennen van deze ‘onderscheiding’ aan een persoon of organisatie, die zich belangeloos heeft ingezet voor het stimuleren van de belangstelling voor monumenten in het algemeen, dan wel voor de eigen locatie.
De Stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier heeft dit initiatief overgenomen.

Onder verantwoordelijkheid van het comité uit Zuidhorn zijn de volgende Steunpilaren uitgereikt:
2013      Agda van der Vlis
2014      Klaas Hekker
2015      Arine Brusse
2016      Jakob Loer
2017      Marian Meijer
2018      Stichting Mien Westerkwartier

Onder auspiciën van Open Monumentendag gemeente Westerkwartier zijn toegekend:
2019      Bestuursleden van de (voormalige) Stichting Open Monumentendag Zuidhorn
2020      Samuel Levie Stichting / Joodse School Leek
2021      Vroedschap Fransum (beheerders van het kerkje; 50-jarig bestaan)

Geïnteresseerd?

Als u belangstelling heeft voor de activiteiten van onze Stichting en daadwerkelijk wilt meedenken, organiseren of ondersteunen (op welke wijze dan ook), dan kunt u dat aangeven via het e-mailadres omd.westerkwartier@gmail.com. We nemen graag contact met u op om de mogelijkheden nader te bespreken.