Boogbrug, Aduarderdiep 1, Aduard Steentil

De gemetselde boogbrug, ook wel ‘welfbrug’ genoemd, ligt over het Aduarderdiep bij Aduard, ongeveer 10 kilometer westelijk van de stad Groningen. De huidige brug is tussen 1722 en 1723 gebouwd en overspant 12,80 meter. De geschiedenis van de brug, die een aantal voorgangers heeft gehad, is nauw verbonden met de aanwezigheid en activiteiten van het Cisterciënzer klooster Aduard. De monniken van dit Sint Bernhardusklooster hebben zich vanaf de stichting in 1192 ingezet om de steeds groeiende bevolking te voeden en de kwelders en de landerijen zo goed en lang mogelijk het hele jaar door te kunnen gebruiken voor landbouw en veeteelt. Eén van de voorwaarden hiervoor was een goede ontwatering van het achterland vanuit de provincie Drenthe naar de Waddenzee. Vanuit Drenthe liepen destijds natuurlijk gevormde prielen en kreken door het kwelderland, maar toch kwamen regelmatig overstromingen voor in het gebied rond Aduard. Waarschijnlijk is het Aduarderdiep op de plaats van de Steentil op dat moment een natuurlijke ontwateringspriel geweest. Mogelijk was de alleroudste versie van de brug een eenvoudige houten verbinding.

Dit is een vrij toegankelijk monument, dat u ook tijdens Open Monumentendag kan bezoeken. 

Locatie via Googlemaps

 

Aduard Steentil