www.kerkfransum.nl

Kerk, Fransumerweg 4, 9833 TC Den Ham

Als enige kerk in de provincie Groningen heeft Fransum een gemetselde bakstenen preekstoel uit de middeleeuwen. Dit eenzaam gelegen kerkje is gebouwd voor de cisterciënzer monniken van Aduard. Aanvankelijk met een romaans schip met 3 traveeën. Een daarvan is later vervangen door een driezijdig gesloten koor. Westgevel en laatgotische koor zijn in de 16e eeuw gebouwd. De 17e eeuwse dakruiter heeft een achtkantige lantaarn. Bij de restauratie van 1949-1950 zijn de later ingebroken grote vensters van het schip vervangen door een drietal kleinere vensters. De wierde is nooit bebouwd; het was eigen terrein van de monniken.
Meer informatie op www.kerkfransum.nl

Het kerkje wordt beheerd door de in 1971 opgerichte “Vroedschap Fransum”. De ruimte wordt regelmatig verhuurd voor concerten en bijeenkomsten. Kerkdiensten worden er niet meer gehouden. Voor contact: www.vroedschapfransum.com

Op zaterdag 9 en zondag 10 september exposeert de DAS in het kerkje. De Dinsdag Avond Schilders schilderen al meer dan 15 jaar samen. De (verkoop)expositie geeft een overzicht van het beste werk van de afgelopen jaren.

De groep bestaat uit Nynke de Boer, Monique Fortuin, Machteld Hardick, Marion Hendriks, Jan Kok, Inge Kruithof, Anneke Kruizenga, Truus Kruizenga en Alice Meijer.

Kerk van Fransum