Kerk, Burg. Brouwersstraat 1, Garnwerd

De romano-gotische Liudgerkerk op een wierde stamt waarschijnlijk uit de 12-de of 13-de eeuw. Bij een restauratie in 1976 werd ontdekt dat de Romano-gotische koorsluiting ergens uit de 13-de eeuw moest stammen. De grote vensters aan noord- en zuidkant zijn na de Hervorming aangebracht. Tot de restauratie was de kerk bepleisterd met lagen kalk. De kerk heeft aan de westkant een forse zadeldaktoren uit de 18-de eeuw; waarschijnlijk stond er eerder een oudere toren. Toren en westgevel dateren in hun huidige vorm van 1751, zoals een steen boven de ingang aangeeft. Binnen is de kerkruimte gedekt door een houten tongewelf; ongetwijfeld heeft de kerk oorspronkelijk stenen gewelven gehad.
De kerk heeft fraai meubilair uit de 17-de en 18-de eeuw. Rond de kansel uit het begin van de 18-de eeuw staat een eenvoudig doophek. Uit dezelfde tijd stamt de herenbank met rococo-versieringen. De prachtige kleine Louis Quatorze avondmaalstafel dateert uit de late 17-de eeuw. Het orgel werd in 1809 gebouwd door L. van Dam en in 1867 bekroond met gipsen beelden van de hand van S. van Lekkum. Van links naar rechts worden geloof, hoop en liefde uitgebeeld.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. 

Kerk Garnwerd