Nederlands Hervormde kerk, Kerkplein 11, Grijpskerk

De Nederlands Hervormde kerk van Grijpskerk is gebouwd rond 1600, nadat een kleinere voorganger in de Tachtigjarige Oorlog was verwoest. De gevelsteen boven de deur maakt melding van de afronding van de werkzaamheden in 1605. De toren verrees enkele jaren later, in 1612. Het kerkorgel stamt uit 1832.

 Een aantal malen werd de kerk aangepast of verbouwd. Zo is uit 1856 een renovatie bekend waarbij het gebouw werd gepleisterd en uitgebouwd naar het oosten inclusief een neogotische sluitgevel met een tweede entree. In 1872 was de torenspits in dermate slechte staat dat zij een gevaar vormde voor de omgeving, waarop zij werd vervangen door een andersoortige spits. In 2000 besloot men echter de torenspits in de staat van voor 1872 terug te brengen.

 Aanvankelijk was er een gracht om het kerkhof, deze heeft echter in 1842 plaatsgemaakt voor de doorgaande weg van Groningen naar Leeuwarden. 

Meer informatie: Kerk Grijpskerk | Home