Boerderij Teenstraheerd, Teenstraweg 7, Lauwerzijl

 

De Teenstraheerd heeft een boeiende en opmerkelijk geschiedenis. Ze werd in 1796 gebouwd door
de gebroeders Teenstra, die kort van tevoren het Ruigezand hadden ingepolderd, een grote kwelder
toen in de monding van het Reitdiep. Deze jonge ondernemers stichtten twee boerderijen en wel de
Oosterse en de Westerse plaats. Op deze boerderij, de Oosterse plaats, ging Douwe Martens
Teenstra wonen en op de Westerse plaats vestigde zijn broer Aedsge zich. Deze broers waren als
landbouwers gedreven door de grote vernieuwingen van die tijd en zochten door studie en
onderzoek voortdurend naar nieuwe mogelijkheden. Zij hielden deze kennis niet voor zichzelf maar
brachten belangstellende jonge mensen ook deze nieuwe landbouwtechnieken bij.
Het grote dwarsgeplaatste voorhuis is volledig onderkelderd, heeft een afgewolfd dak met op de
uiteinden twee grote schoorstenen. Het geheel verkeert grotendeels nog in de staat van de bouw in
1796. Alleen aan de zuidzijde van het woonhuis is een uitbouw gemaakt
De twee grote schuren zijn in 1926 door brand verwoest en bij de herbouw iets ingekort. Het erf met
een oppervlakte van ongeveer twee hectare is omgracht en wordt door een dubbel rij bomen
omzoomd. De boerderij is nog steeds als landbouwbedrijf in gebruik, en op het erf staat bovendien
een bedrijfsruimte waarin de eigenaren Jurjen en Johanna Meindertsma een technisch bedrijf
voeren in industriële zakkennaaimachines.
U bent van harte welkom om de rijke geschiedenis van de boerderij te bezichtigen, evenals het
huidige beroep van deze bewoners zelf te ervaren, en om te zien hoe zij als nieuwe generatie op
geheel eigen wijze duurzaamheid hebben toegepast.

 Locatie via Googlemaps

Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier