Kerk, Hoofdstraat 134, Midwolde

De kerk is waarschijnlijk gebouwd in de 12-de eeuw en een van de oudste kerken in de provincie Groningen. Hij is opgetrokken uit zogenaamde kloostermoppen.
Het koor is 13-de eeuws. De koorsluiting en het bovenste deel van de toren dateren uit de 15-de eeuw.
De kerk van Midwolde heeft een interieur van uitzonderlijke betekenis. Dat is te danken aan de bewoners van de borg Nienoord op het gelijknamige Landgoed in Leek. In opdracht van weduwe Anna van Ewsum maakte Rombout Verhulst in de 17-de eeuw een uniek marmeren praalgraf voor haar overleden man. Verder zijn bezienswaardig de barokke avondmaalstafel, de preekstoel met het vele houtsnijwerk, de rouwborden en de boven de preekstoel verheven Herenbank, met tal van geschilderde familiewapens. Het orgel stamt oorspronkelijk waarschijnlijk uit de borg.
Het gedenkraam ter nagedachtenis van de familie Van Panhuys, latere bewoners van Nienoord en in 1907 jammerlijk per koets te water geraakt en verdronken, is vervaardigd door de beroemde glazeniersfamilie Nicolaas uit Roermond.
Aan de oostkant van de kerk liggen graven van vroegere bewoners van de borg.
Tussen 1984 en 1986 vond een grote restauratie plaats van de kerk, die in 1971 al was overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerk is op zaterdag 9 september en op zondag 10 september geopend. 

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Kerk Midwolde