Kerk, Molenweg 90, Niebert

Het monument is een gepleisterde, door lisenen (verticale, decoratieve, iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning) gelede zaalkerk. Het heeft een rechtgesloten koor en een dakruiter met een achtzijdige ingesnoerde spits uit 1773. Afgaande op de nissen in de oostwand heeft de kerk mogelijk een laat-gotische oorsprong, maar het gebouw is in 1831 ingrijpend verbouwd.
Tot de inventaris behoort een door Jan Bitter ontworpen en door Casper Struiwig gesneden preekstoel (1743). Er staat een overhuifde herenbank met het wapen van de familie IJbema, die het nabijgelegen Steenhuis bewoonde. Casper Struiwig leverde ook het houtsnijwerk in Lodewijk XIV-stijl van de uit 1743-1744 daterende orgeltribune en het orgelfront.
In 1831 schafte de gemeente een verbouwd kabinetorgel aan, dat 110 jaar de gemeentezang begeleidde tegen de achtergrond van een geschilderd baldakijn. Van dit instrument resteert slechts het beeldje van de harpspelende David, geplaatst in een nis bij de preekstoel. Het huidige orgel werd gebouwd voor de Doopsgezinde kerk van St. Annaparochie en dateert uit 1913. Het orgel werd overgeplaatst naar Niebert en op 8 juni 1941 in gebruik genomen. De kerkvloer bevat grafzerken van de familie Iwema, waarvan de oudste uit 1601 dateren. Om het omringende kerkhof ligt een gietijzeren zerk uit 1873 voor R.L. Zuiderweg en A.J. Schuurman.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Ook open op zondag 12 september. 

kerk Niebert