Liudgerkerk, Zandumerweg 1, Niekerk

 De kerk is opgetrokken uit baksteen en tufstenen. Het oudste deel stamt uit de 12e eeuw. Het   schip is nog volledig opgetrokken in tufsteen. De kerktoren werd in de 13e eeuw opgetrokken   uit baksteen en delen tufsteen. In die eeuw werd ook een zijbeuk aan de zuidzijde gebouwd.   Aan de noordzijde is de muur ook open; waarschijnlijk wilde men ook aan noordzijde een   zijbeuk aanbouwen, maar om onbekende redenen is het hier niet van gekomen en is de kerk   daar weer dichtgemetseld. Het dak van de kerk bestond oorspronkelijk uit riet en werd later
 voorzien van dakpannen. De oorspronkelijke apsis werd in het midden 17e eeuw vervangen   door het huidige driezijdig gesloten koor. Mogelijk is toen ook het oude altaar van Bremer   zandsteen, dat tijdens de reformatie werd weggehaald, als puin onder de vloer gelegd
( teruggevonden in 1967 bij de restauratie). In 1879 werd de kerk gepleisterd, wat rond 1967 bij   een restauratie weer ongedaan werd gemaakt. Bij die restauratie zijn ook de oude romaanse   vensters weer teruggezet. Het kerkorgel van de gebroeders Van Oeckelen dateert van
 1895.

 De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Niekerk-OldekerkFaan-Enumatil.
 Er zijn vrijwilligers aanwezig om u te informeren en rond te leiden, mogelijk wordt ook het orgel   bespeelt. 

  Locatie 

 Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier