Hervormde kerk, Torenpad 1, Noordhorn

De kerk is niet veel eerder dan in de 13-de eeuw gebouwd, aangezien er gebruik gemaakt is van bakstenen. Het gebouw is een eenvoudige, rechthoekige zaalkerk, waarvan de plattegrond bestaat uit een schip- en koorgedeelte. Het schip was het gedeelte waar de kerkgangers zaten en het koor was bestemd voor de geestelijkheid. Aan de muren is de geschiedenis van de kerk duidelijk af te lezen. Door de eeuwen heen zijn er steeds veranderingen aangebracht. Zo werd het schipgedeelte verhoogd en ook nog eens verlengd. Hetzelfde gebeurde ook met de westzijde van de zuidmuur. Gelijktijdig met de verlenging van het schip werd tevens de huidige kerktoren gebouwd in de 17-de eeuw. Eind 17-de en eerste helft van de 18-de eeuw moet het gebouw in niet al te beste staat hebben verkeerd. Pas rond 1793 echter werd een grote restauratie uitgevoerd. De laatste restauratieperiode dateert van 1975-1976. Aparte vermelding verdient een nog goed zichtbaar restant uit de rooms-katholieke tijd van de kerk, dat is te vinden in de oostwand (in de zuidoostelijke hoek van het koorgedeelte). Het gaat om de zogenaamde piscina, een nis in de muur waarin de priester zijn handen waste en het liturgisch gerei omspoelde. Aan een stang in de piscina was een soort ketel met water opgehangen en door een gootje liep het gebruikte water naar buiten. Vanaf de 17-de eeuw heeft de kerk steeds predikanten gehad van protestantse – dat wil zeggen hervormde – signatuur. Wat het interieur van het kerkgebouw betreft zijn er drie herenbanken uit de 17-de eeuw te bewonderen.

Overzichtskaart

Locatie via googlemaps

 

Hervormde kerk Noordhorn