Kerk, Nieuweweg 24, Nuis

Op zaterdag 9 september is de kerk vanaf 13.30 uur open voor bezoekers in het kader van Open Monumentendag. 

De laat-romaanse kerk is een recht gesloten zaalkerk en wordt door lisenen (verticale, iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning met een decoratieve functie) in drie traveeën verdeeld.  De oorspronkelijke indeling van spaarvelden en ramen is sterk gewijzigd door het aanbrengen van grotere ramen. De oostgevel is goed bewaard gebleven met een fraaie metselwerk in klimmende spaarvelden.

In 1890 werd tegen de originele muur aan de westzijde, die sterk vocht doorliet, een een-steens nieuwe muur gebouwd. In 1906 werd het oude, bepleisterde portaal vervangen door het huidige. Naar de mode van die tijd niet in Groninger baksteen, maar van waalsteen opgetrokken.

De preekstoel is versierd met symbolen van de vier jaargetijden. Opvallend zijn de 12 ruitvormige rouwborden, die oorspronkelijk uit Friesland komen. Ze zijn een herinnering aan enkele leden van de Friese grietmanfamilies Fockens en Van Teyens. Eind 18-de eeuw moesten op last van de Bataafse regering alle adellijke symbolen uit openbare gebouwen verwijderd worden. De rouwborden – die tot dan toe in de kerk van Beetsterzwaag hadden gehangen – werden opgeborgen in de Coendersborg in Nuis. Twee eeuwen later werden de borden eigendom van de kerkvoogdij van Nuis.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Kerk Nuis