Kerk, Kerkpad 2, Oldehove

De geschiedenis van de kerk gaat vermoedelijk terug tot de 13-de eeuw en is genoemd naar de bekende apostel der Groningers, de heilige Liudger. De toren is hoog en zwaar. Over de toren bestaat de volgende sage: Drie nonnen uit het klooster Oldehove bij de Lieve Vrouwenkerk te Leeuwarden waren met een scheepje op reis voor een missie over de Middelzee en het Wad. Ze moesten naar Lübeck met een zending voor het klooster Corvey in Westfalen. Onderweg werden ze door stormweer overvallen. Ze werden gered door vissers uit het Ruigezand bij Oldehove. Als dank bouwde het klooster Oldehove op deze plaats de kerk. Boven in de oostgevel van de toren zijn drie nissen gemetseld, voorstellende de drie nonnen.
In 1664 is de kerk grondig verbouwd met gebruikmaking van de kloosterstenen van het in 1580 afgebroken klooster van Aduard.
Sporen van de families Ewsum, De Mepsche en Ripperda zijn zichtbaar in de 17-de eeuwse herenbanken met wapenschilden.

Op Open Monumentendag kunt u kunt afdalen in de grafkelder van de kerk. Daar ligt het praalgraf van Gravin Margaretha von Cobenzl. Hoe komt het graf van een Weense gravin in Oldehove? Zij werd in 1698 geboren in een zeer vooraanstaande familie in Wenen. Na de dood van haar eerste man werd zij verliefd op de pas 18-jarige Ludolf Luirt Ripperda, de zoon van Johan Willem Ripperda, die net als ambassadeur in Wenen was aangesteld. Zij trouwden en in 1626 kwamen zij naar Nederland en vestigden zich in Oldehove op de Englumborg. Ze kregen een zoon Johan, maar helaas stierf Margaretha elf dagen na de geboorte aan kraamvrouwenkoorts. Ze werd in de kerk van Oldehove in een prachtig praalgraf in de grafkelder bijgezet.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Ook open op zondag 12 september. 

Meer informatie over de kerk.

 Locatie via googlemaps

Overzichtskaart

 

Kerk Oldehove