Klokkenstoel en kerkhof, Kroonsfelderweg 4, Oldekerk

 

 Net buiten Oldekerk ligt een voormalig kerkhof met klokkenstoel op een heuvel. Er ligt een   metersdik veenpakket onder, het laatste restant dat ooit het zand hier bedekte. Bij opgravingen iin 1997 zijn hier ook de restanten van een stenen kerk met toren gevonden. Deze kerk was tot iin de 16e eeuw het centrum van het kerspel Oldekerk en was via kerkpaden verbonden met   Niekerk, Kuzemer (waar ooit een klooster was) en Faan.

 In de 17e eeuw zijn uiteindelijk Oldekerk en Niekerk samengegaan tot één kerkgemeente. De   kerk raakte in verval en op de plek van de kerk werd een klokkenstoel geplaatst waarin een klok ui t 1630  van Nicolaes Sicman hing. De klokkenstoel is een aantal keren vervangen, de oude   klok is in de Tweede Wereldoorlog geroofd en omgesmolten en later vervangen door een   nieuwe klok. Bij de eerder genoemde opgraving zijn enkele fundamenten van de kerk weer   zichtbaar geworden. De contouren van de kerk zijn met keien gemarkeerd.

 Een bijzondere plek waar de historie misschien minder tastbaar en zichtbaar, maar zeer   voelbaar is.

 

  Locatie 

 Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier