Kerk, Oostumerweg 15, Oostum

Het kerkje ligt idyllisch op de wierde van Oostum. Het rechtgesloten kerkje stamt grotendeels uit de 13e eeuw.
Ongeveer een eeuw jonger zijn de smalle westtravee en de dwarsstaande toren. Het zadeldak van de toren komt uit de 16e eeuw. Binnen zijn fragmenten van een wandschildering bewaard gebleven. De bijzondere luidklok, gegoten door Henrik Kokenbacker, is aangekocht voor 100 carolie guldens van de kerk van Feerwerd. Door het gebruik van verschillend gekleurde dakpannen (monniken en nonnen) zijn patronen zichtbaar: een Grieks kruis, een Christusmonogram?

De kerk is op zaterdag 9 september en zondag 10 september geopend. 

 Locatie 

Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier 

Kerk Oostum Garnwerd