Hervormde kerk, Provincialeweg 156, Opende

De eenvoudige zaalkerk op de hoek van de Provincialeweg en de Openderweg staat op een verhoogd kerkhof. De kerk is waarschijnlijk gebouwd rond 1600. De eerste predikant, ook onderwijzer, kwam in 1612 in dienst. Het gebouw is in 1748 afgebroken en herbouwd. De voorgevel van de kerk is vernieuwd in 1915. Boven de ingang bevinden zich vier gedenkstenen, waarop onder andere namen van ouderlingen en diakenen uit het jaar 1748 vermeld worden. In 1930 is de achtermuur afgebroken en werd een breder deel dwars op kerk gezet. Hierdoor kreeg het gebouw van boven gezien de vorm van de letter T. In deze nieuwe achtermuur is een oudere, rode gedenksteen geplaatst. Van het oorspronkelijke interieur is er nog een preekstoel overgebleven uit de eerste helft van de 18-de eeuw. Ook is er nog een avondmaalsbeker uit 1635. Het orgel is in 1966 gebouwd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga B.V. uit Leeuwarden.

Locatie

Overzichtskaart deelnemers

 

Hervormde Kerk Opende