Boogbrug, nabij Wester Waarddijk 14, Pieterzijl

Het Piepke (in het Gronings ook wel “steentil” genoemd) is een boogbruggetje dat door Klaas Jans de Waard gebouwd werd ten zuiden van Munnekezijl. De brug is gemetseld met bakstenen en heeft een ijzeren boog. Op de sluitsteen aan de zuidkant van de brug staat het jaartal 1802. Hij wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1815, waarin het onderhoud van de “pijp” is geregeld. De brug ligt over een kleine waterverbinding tussen Munnekezijl en het gehucht ’t Hoekje, achter de in 1425 aangelegde dijk, die van de Ruigewaard (het gebied boven Grijpskerk) binnendijks gebied maakte. Door de brug kreeg de boer van de ertegenover gelegen boerderij “Aeykemaheerd” een looproute tussen zijn boerderij en zijn achter de dijk gelegen polderland. Ook diende het bruggetje als verbinding tussen Kommerzijl en Pieterzijl. Over de dijk was een stenen voetpad aangelegd tussen Kommerzijl en Munnekezijl, waarbij de brug een afslag bood naar Pieterzijl.
In de 20-ste eeuw verviel het bruggetje steeds verder, waarna het in 1993 is hersteld door de Stichting Landschapsonderhoud Groningen.

De brug is eigendom van de Stichting Kluften en Waarden te Grijpskerk, die een informatiebord bij de brug heeft geplaatst.

Dit monument is vrij toegankelijk en dus ook tijdens Open Monumentendag te bezoeken. 

Indicatie locatie via googlemaps 

  

Boogbrug Pieterzijl