Open Monumentendag gemeente Westerkwartier

Het Oude Raadhuis, Hoofdstraat 4, Zuidhorn

In de 19-de eeuw was het gemeentehuis gevestigd in het iets verder gelegen hotel Addens (thans In ’t Holt). Doordat de gemeentelijke organisatie groeide, werd uitgekeken naar een nieuw onderkomen. Dat kwam er in 1916, naar een ontwerp van K. Siekman, waarin neogotische elementen zijn te herkennen.

Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen. De ornamenten van het gebouw zijn ontleend aan de neogotiek.

De laatmiddeleeuwse Hoofdwacht aan de voet van de Martinitoren in de stad Groningen heeft model gestaan voor dit gebouw.

Het Oude Raadhuis Zuidhorn