Kantongerecht, De Gast 66, Zuidhorn

Zuidhorn was in de Franse tijd aangewezen als hoofdplaats van een van de kantons in de provincie Westereems. Bij de invoering van het kantongerecht als onderste laag van de rechterlijke macht in Nederland in 1838 werd de vrederechter vervangen door de kantonrechter. Het kantongerecht Zuidhorn was van 1838 tot 1934 een van de kantongerechten in Nederland (het derde kanton van het arrondissement Groningen) en bevoegd voor het Westerkwartier. Dit nieuwe kanton Zuidhorn omvatte de gemeenten Aduard, Ezinge, Grootegast, Grijpskerk, Hoogkerk, De Leek, Marum, Oldehove, Oldekerk en Zuidhorn. Bij de herindeling in 1877 bleef het kanton ongewijzigd. In de jaren dertig van de twintigste eeuw vond een tweede herindeling plaats in juridisch Nederland. Bij deze bezuinigingsoperatie sneuvelde Zuidhorn. Het gehele kanton werd toegevoegd aan het kanton Groningen.
Het gerechtsgebouw uit 1883 is ontworpen door J.F. Metzelaar. Het gebouw, in een eclectische stijl met een neogotische uitstraling, doet nu dienst als woonhuis.

Kantongerecht Zuidhorn