Kerk, Kerkstraat 18, Zuidhorn

De ouderdom van het kerkgebouw is het best vast te stellen aan de binnenkant. De tufstenen muren, te zien achter het orgel en verder aanwezig onder het pleisterwerk van de kerk, wijzen op de oorspronkelijke bouw in de 11-de eeuw. In de 15-de eeuw werden de zijbeuken aan de kerk gebouwd. De ongeveer 40 meter hoge toren heeft een ingesnoerde naaldspits, die stamt uit de 17-de eeuw.
De preekstoel, die dateert uit 1698, heeft een kuip uit 1649. De preekstoel heeft twee klankborden waarvan de laagste dateert uit begin 20-ste eeuw. Het houtsnijwerk van de preekstoel bevat familiewapens van Clant, Siccama, Meinema en Buningh. Het orgel is gebouwd in 1792 door de bekende orgelbouwers Arp Schnitger en H.H. Freytag. Het werd geschonken door de bewoners van de Hanckemaborg (Clant) en de Klinckemaborg (Siccama).

Van 3 t/m 13 september is er in de kerk een expositie met schilderijen van kunstenaar Bert van Zanden.

Kerk Zuidhorn