R.K. Sint Jozelfkerk, De Gast 38, Zuidhorn

Omdat Zuidhorn centraal in het Westerkwartier lag, wilde men hier een Rooms-katholieke kerk bouwen. De architect was de heer Crone uit Groningen. Op 24 september 1844 werd het kerkgebouw ingezegend. Het gebouw is opgetrokken in een regionale variant van de Amsterdamse School. In 1929 werd het kerkgebouw geheel gerestaureerd en kwam er een klein torentje op (daarvoor was in 1844 geen geld). De oude pastorie werd vervangen door een nieuwe. De architect was de heer Van Elmpt uit Groningen. Voor in de kerk staat een altaar dat gebouwd is rond het jaar 1670. Het altaar is helemaal van hout gemaakt voor een jezuïetenschuilkerk St. Jozef aan de Hoge der Aa in Groningen. Vermoedelijk is het gebouwd door een leerling van Erasmus Quellinus (Antwerpen 1584-1640). De stijl is barok. Het altaar is in witte tinten geschilderd.

Ook de pastorietuin is te bezichtigen.

 Locatie via googlemaps

Overzichtskaart deelnemers Westerkwartier 

 

Sint Jozefkerk Zuidhorn