Met de professionele ondersteuning van Sylvia Westerhuis van 4ID is er voor onze Stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier een nieuwe website ontwikkeld. De realisatie was mogelijk door een subsidie van Rabobank Noordenveld West-Groningen. Allerlei informatie over de monumenten in het Westerkwartier staat hier helder op een rij. Het Westerkwartier is een zeer rijk gevarieerd gebied dat meer dan 300 monumenten (rijks of gemeentelijk) kent. Jaarlijks opent een deel van deze monumenten de deuren om bezoekers mee te laten genieten.

Op de website vindt u – zodra de aanmeldingen bekend zijn – alle deelnemende monumenten. Sommige monumenten zijn het gehele jaar vrij toegankelijk, deze vindt u ook op deze pagina. De monumenten worden in categorieën ingedeeld zodat u gemakkelijk een keuze kunt maken welke monumenten u wilt bezoeken.

Uiteraard komt het jaarlijkse programmaboekje op de website te staan en kunt u informatie vinden over het jaarlijkse thema en de uitreiking van de Steunpilaar. De Steunpilaar is een ‘onderscheiding’ die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich belangeloos heeft ingezet voor het stimuleren van belangstelling voor monumenten in het algemeen of de eigen locatie.

Op de pagina Over het Westerkwartier kunt u lezen over de ontstaansgeschiedenis van het Westerkwartier en de monumenten die daar getuige van zijn geweest. Hier vindt u ook een kaart van de gemeente Westerkwartier met een weergave van de meeste monumenten en de acht beschermde dorpsgezichten in onze gemeente.