Vanaf 19.00 uur zijn alle belangstellenden van harte welkom in de CazemierBoerderij Tolbert – Oudheidkamer Fredewalda, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert om de thema avond over Duurzaam Erfgoed bij te wonen. Er is een gevarieerd programma met zeer interessante sprekers, Jan-Harm Eppinga van het Groninger Landschap en Robert Tersmette van Stichting Boei. Deze beide organisaties richten zich – ieder op eigen wijze – op het in standhouden en gebruik van monumenten. 

Daarnaast reikt de stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier ook dit jaar weer de Steunpilaar uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor monumenten in het Westerkwartier. 

Verder zijn de programmaboekjes  verkrijgbaar. 

 

Programma Thema-avond

19.00 uur Inloop met koffie/thee

19.30 uur Opening door de voorzitter

19.35 uur Duurzaamheid en het Groninger Landschap Inleiding door Jan-Harm Eppinga (zelfstandig bouw- en monumentenadviseur en projectleider erfgoed bij Het Groninger Landschap).

20.20 uur Pauze

 20.30 uur Toekomstbestendig erfgoed Inleiding door  Robert Tersmette restaurateur bij BOEi. BOEi is een landelijke organisatie op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld Blokhuispoort Leeuwarden en project Veenhuizen (www.boei.nl).

21.10 uur Uitreiking Steunpilaar

21.20 uur Afsluiting en borrel na, onderlinge uitwisseling van gedachten en ideeën

Zoals gezegd: een ieder is van harte welkom!!!