Na twee jaar onderbreking vindt de thema-avond weer plaats. Op donderdag 1 september 2022 zijn belangstellenden vanaf 19.00 uur van harte welkom in de CazemierBoerderij Tolbert – Oudheidkamer Fredewalda, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert. 

Deze thema-avond sluit aan bij het landelijk thema voor Open Monumentendag: DUURZAAMHEID. 

Ook monumenten kunnen duurzaam zijn. Feitelijk zijn ze dat door hun lange bestaan al, maar bouw-technische aanpassingen of een andere bestemming kunnen een monument een duurzamer bestaan geven. Tijdens deze thema-avond staan we stil bij de mogelijkheden van het duurzaam maken en beheren van ons monumentale erfgoed. Twee deskundigen zullen ons daar op beeldende wijze over bijpraten. Verder wordt ook weer de jaarlijkse steunpilaar uitgereikt.

Programma Thema-avond

19.00 uur Inloop met koffie/thee

19.30 uur Opening door de voorzitter

19.35 uur Duurzaamheid en het Groninger Landschap Inleiding door Jan-Harm Eppinga (zelfstandig bouw- en monumentenadviseur en projectleider erfgoed bij Het Groninger Landschap).

20.20 uur Pauze

 20.30 uur Toekomstbestendig erfgoed Inleiding door  Robert Tersmette restaurateur bij BOEi. BOEi is een landelijke organisatie op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld Blokhuispoort Leeuwarden en project Veenhuizen (www.boei.nl).

21.10 uur Uitreiking Steunpilaar

21.20 uur Afsluiting en borrel na, onderlinge uitwisseling van gedachten en ideeën

Winnaar Steunpilaar 2021 wordt ook bekend gemaakt

Jaarlijks kennen we deze ‘onderscheiding’ toe aan een persoon of organisatie, die zich belangeloos heeft ingezet voor het stimuleren van de belangstelling voor monumenten in het algemeen, dan wel voor de eigen locatie.
De grote vraag wie de steunpilaar 2022 gaat winnen, wordt in de CazemierBoerderij Tolbert – Oudheidkamer Fredewalda  rond 21.10 uur bekend gemaakt!

De  CazemierBoerderij Tolbert – Oudheidkamer Fredewalda is één van de deelnemers aan Open Monumentendag 2022 in het Westerkwartier. Meer informatie over dit interessante gebouw vindt u hier