Oldehove, Kerk

Oldehove, Kerk

Kerk, Kerkpad 2, Oldehove De geschiedenis van de kerk gaat vermoedelijk terug tot de 13-de eeuw en is genoemd naar de bekende apostel der Groningers, de heilige Liudger. De toren is hoog en zwaar. Over de toren bestaat de volgende sage: Drie nonnen uit het klooster...
Nuis, Kerk

Nuis, Kerk

Kerk, Nieuweweg 24, Nuis De laat-romaanse kerk is een recht gesloten zaalkerk en wordt door lisenen (verticale, iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning met een decoratieve functie) in drie traveeën verdeeld.  De oorspronkelijke indeling van...
Noordwijk, Kerk

Noordwijk, Kerk

Kerk, Westerweg 2, Noordwijk Naar alle waarschijnlijkheid is de kerk ergens begin 1300 gebouwd. Het in 2005 gerestaureerde monument staat op een opgeworpen heuvel midden in het dorp. De lengte van het gebouw bedraagt 16 meter, de breedte 7 meter. De klok die gegoten...
Noordhorn, Doopsgezinde Vermaning

Noordhorn, Doopsgezinde Vermaning

Doopsgezinde Vermaning, Langestraat 62, Noordhorn De in 1838 gebouwde Doopsgezinde Vermaning heeft in de bouwstijl kenmerken van de 19-de eeuwse Waterstaatsgebouwen. Dit is te verklaren uit het feit dat men bij de bouw subsidie ontving van Provinciale Staten en...
Niezijl, Kerk

Niezijl, Kerk

zaterdagKerk, Hoofdstraat 54, Niezijl De kerk werd gebouwd in 1651, maar deze was te klein en werd daarom in 1661 vergroot (dit jaartal staat ook op de gevelsteen). In 1862 werd het kerktorentje vernieuwd en in 1866 kon een klok in de toren worden geplaatst. Pas in...